PRADŽIA | VANDENS ŽENKLAI | STRAIPSNIAI | ŠALTINIAI | NUORODOS | TRUMPINIAI | APIE |


Antroji Kauno laida 1919 m. vasario 18 d. (I tiražas), 1919 m. vasario 25 d. (II tiražas), 1919 m. kovo mėn. (III tiražas)

Mi 13 Mi 14 Mi 15 Mi 16 Mi 17 Mi 18 Mi 19

Mi Nr. Nominalas Spalva Perforacija Vž. MNH U Sc Nr.
13 10 sk. Juoda 11½ – 4 2 13
14 15 sk. Juoda 11½ – 4 2 14
15 20 sk. Juoda 11½ – 4 2 15
16 30 sk. Juoda 11½ – 4 2 16
17 40 sk. Juoda 11½ – 4 3 17
18 50 sk. Juoda 11½ – 4 3 18
19 60 sk. Juoda 11½ – 4 3 19
28 17

Informacija
Spaustuvė: Valstybės spaustuvė (Kaunas)
Spaudos būdas: iškilioji spauda
Lapas: apie 139x112 mm (I tiražas), 141x115 mm (II tiražas), 136x110 mm (III tiražas) po 20 (5x4) ženklų
Popierius: gelsvos spalvos, klijais nepatepta
Vandens ženklai: be vandens ženklų
Perforacija: 11¼, lapų kraštai neperforuoti
Pastabos: 10 (Mi 13) ir 15 (Mi 14) skatikų ženklai spausti tik I ir II laidose.
60 skatikų (Mi 19) ženklas atspausdintas tik trečime tiraže dideliais 160 ženklų lapais.

Dauguma I tiražo ženklų antspauduoti Kauno 1919.II.18 datos antspaudu (bet pasitaiko ir vėlesnių). II tiražas pradėtas antspauduoti vasario 26 d. Violetiniu apvaliu rusišku Gardino antspaudu buvo žymimi antrojo tiražo ženklai. Visi ženklai antspauduoti Šeštakavo antspaudu priskiriami III tiražui.

Įdomesni pavyzdžiai: