PRADŢIA | VANDENS ŢENKLAI | STRAIPSNIAI | ĐALTINIAI | NUORODOS | TRUMPINIAI | APIE |

1919 m.

(Mi 9-12) • Pirmoji Kauno laida
(Mi 13-19) • Antroji Kauno laida
(Mi 20-26) • Trečioji Kauno laida

(Mi 27-29) • Pirmoji Berlyno laida
(Mi 30-39) • Antroji Berlyno laida
(Mi 40-49) • Trečioji Berlyno laida
(Mi 50-60) • Ketvirtoji Berlyno laida