PRADŽIA | VANDENS ŽENKLAI | STRAIPSNIAI | ŠALTINIAI | NUORODOS | TRUMPINIAI | APIE |

1935 m.

(Mi 404) • Perspausdinta Felikso Vaitkaus laida