Mi Nr. 324
Nominalas: 5 centai
Dydis: 47x24 (piešinys)
Stovis: MLH
Variacija: -
Pastabos: Nėra autoriaus užrašo pasvirusiom raidėm - "A.ŽM.ŽEMAITIS"