Mi Nr. 335
Nominalas: 25 centai
Dydis: 40.5x27 (piešinys be autoriaus parašo "A. VARNAS")
Stovis: MLH
Variacija: -
Pastabos: