Mi Nr. 337
Nominalas: 60 centų
Dydis: 40.5x27 (piešinys be autoriaus parašo "A. VARNAS")
Stovis: MLH
Variacija: -
Pastabos: