PRADŽIA | VANDENS ŽENKLAI | STRAIPSNIAI | ŠALTINIAI | NUORODOS | TRUMPINIAI | APIE |


"Lietuvos vaiko" ketvirtoji oro pašto laida 1933 m. rugsėjo 16 d.


Tiražas: 47 000
Dailininkas: Antanas Žmuidzinavičius-Žemaitis

Mi Nr. Nominalas Spalva Perforacija Vž. Kaina MNH Kaina U Sc Nr.
377 60 ct Ultramarinas/Raudonai ruda 14 1/4 8 3.00 6.00 C76

Variacijos:
A Neperforuota

Įdomesni pavyzdžiai: