PRADŽIA | VANDENS ŽENKLAI | STRAIPSNIAI | ŠALTINIAI | NUORODOS | TRUMPINIAI | APIE |


Antrųjų Nepriklausomybės metinių laida 1920 m. vasario 15 d.

Mi 65 Mi 66 Mi 67 Mi 68 Mi 69 Mi 70

Mi 71 Mi 72 Mi 73 Mi 74 Mi 75

Mi Nr. Nominalas Spalva Perforacija Vž. MNH U Sc Nr.
65 10 sk. Tamsiai raudona 11½ 4 3.50 2.50 70
66 15 sk. Violetinė 11½ 4 3.50 2.50 71
67 20 sk. Dulsvai mėlyna 11½ 4 3.50 2.50 72
68 30 sk. Šviesiai ruda 11½ 4 3.50 2.50 73
69 40 sk. Šviesiai ruda/melsvai žalsva 11½ 4 3.50 2.50 74
70 50 sk. Tamsiai raudona 11½ 4 3.50 2.50 75
71 60 sk. Violetinė 11½ 4 3.50 2.50 76
72 80 sk. Violetinė/raudona 11½ 4 3.50 2.50 77
73 1 auks. Žalia/raudona 11½ 4 3.50 2.50 78
74 3 auks. Ruda/raudona 11½ 4 3.50 2.50 79
75 5 auks. Žalia/raudona 11½ 4 3.50 2.50 80
38 26

Informacija
Spaustuvė: J. Margolino litografija (Kaunas)
Spaudos būdas: litografija
Lapas: 10, 20, 50 ir 60 skatikų - po 80 (10x8);
15 ir 30 skatikų - po 90 (10x9);
40 ir 80 skatikų bei 1, 3 ir 5 auksinų - po 72 (8x9).
Popierius: baltas, patepta klijais. Atvežtas iš Leipcigo.
Vandens ženklai: zigzaginės linijos (Vž. 4)
Perforacija: 11½
Pastabos: Laida skirta paminėti antrąsias Nepriklausomybės metines.

Dailininkai:
Vilius Jomantas - 10, 15 ir 20 skatikų ženklai (moterį karališkais rūbais įteikianti spindintį kardą tautos sūnui);
Povilas Galaunė - 30, 50 ir 60 skatikų ženklai ( koplytstulpių fone pavaizduota moteris simbolizuojanti Lietuvos prisikėlimą);
Adomas Galdikas - 40, 80 skatikų ir 1 auksino ženklai (Lietuvą simbolizuojanti moteris traukanti vergovės grandinę) ir 3, 5 auksinų ženklai (Gedimino pilis su tamsiai raudona vėliava, kurioje pavaizduotas Vytis).

Buvo atspausta ir neperforuotų lapų. Tiražas nėra žinomas, bet manoma, kad jų buvo nedaug.

Labai retai pasitaiko 60 skatikų ir 3 auksinų neperforuoti ženklai. Manoma, kad 60 skatikų neperforuotų ženklų buvo atspausti tik 4 lapai po 80 ženklų (viso 320 ženklų).

Atkreiptinas dėmesys, jog 15 skatikų ženklas (Mi 66) neperforuotas nebuvo išleistas!

Kauno paštui buvo skirta 10 000 rinkinių. Vasario 17-18 d. vienas pirkėjas galėjo įsigyti ne daugiau kaip po du ženklų komplektus. Vasario 19 dieną leista pirkti ne daugiau penkių komplektų.

Kitur ženklai pasirodė vėliau ir buvo pardavinėjami neribojant kiekio.

Laiškams naudoti ženklus leista iki 1920 m. gegužės 5 dienos.


Įdomesni pavyzdžiai:

Neperforuota (Trūksta 60 sk. ženklo). 30 sk. ženkle spaudos klaida - dešinėje trūksta vieno koplytstulpio.