PRADŽIA | VANDENS ŽENKLAI | STRAIPSNIAI | ŠALTINIAI | NUORODOS | TRUMPINIAI | APIE |


Šaltiniai

• Lietuvos pašto ženklai. Nepriklausoma respublika (1918-1940)
Pašto ženklų katalogas

Autoriai:
John Grigaliunas, Charles Matuzas, Steve Ivanauskas, Joseph Mulevich
1978 m. New York,
Perspausdinta 1991 m. leidykloje "Mintis", Vilnius.

• Katalogas "Michel", 2004 m.

• Katalogas "Scott. Standart postage stamp catalogue", 2005 m.

• Pranas Sasnauskas, Valdas Sasnauskas "Didžiausi skandalai Lietuvoje. 1918-1940", Eugrimas, 2004 m.